"Аргилашки-Микрон" ЕТ, гр. Съединение

"Брит Розако" АД, гр. Бяла

"Чичо Чарли" ЕООД, гр. Пловдив

"Coca Cola HBKB", гр. Костинброд

"Дея-Росен Деянски", гр. Оптицвет

"Реми"ЕООД, гр. Добрич

"Добруджански Хляб" АД, гр. Добрич

"Елтрон" ООД, гр.Велико Търново

ЕТ "Живко Василев-Бисери"

"Феникс Груп" ООД, гр.Враца

„Матанд“ ЕООД, с.Елешница

Предприятие за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци, с.Караново


"Хранмаш Инженеринг" АД, гр.Стара Загора

KООП - "Христо Ников"

Ледена пързалка, гр.Банско

Ледена пързалка, гр.Самоков

"Маклер Комерс "ЕООД, гр.Разград

"Марком" ООД, гр.Хасково

"Мартекс Фрут" ООД, гр.Гулянци

"Мизия Милк" ООД, гр.Търговище

"Олопласт", гр.Пирдоп

"ОМК" АД

"МАВЕРА" ООД - гр.София

"Денислав" ЕАД – с.Аврен

"Пластек" ООД, гр.Пловдив

"Родина Агро" АД, гр.Попово

Транжорна, гр.Стара Загора

"Трипъл Е"ООД, гр. София

"Въгледобив Бобов Дол" ООД, гр. Бобов Дол

"ВИП България" ООД, гр.Русе, ледена пързалка

"Вита Фуудс" ООД, гр.Свиленград

ЗП "Красимир Керемедчийски", гр.Ихтиман

"Лактима" АД, гр. В.Търново

"Промаркет" ООД, гр.София

“ Братя Зафирови“ ООД, гр.Сливен

"Елейа" ЕООД, с.Долна Диканя