През 2013г. и 2016г. фирма „Айсберг-Интернешънъл“ ЕООД кандидатства и беше удобрена съответно по европейска програма Енергийна Ефективност и оперативна програма Иновации и Конкурентноспособност. През 2015г. и края на 2017г. изгради собствени хладилни камери и мобилен шоков замръзвателен тунел за отдаване под наем, намиращи се в складовата база на фирмата в гр.София, кв.Военна Рампа, ул. „Професор Иван Георгов 4“ .Помещенията са изградени по всички европейски изисквания и санитарно-хигиенни норми.

  Площта на складовата база е 3000 кв.м., като общата квадратура на хладилните помещения е 560 кв.м. Хладилните камери са сертифицирани от Българска агенция за безопасност на храните и с разрешително №35628/04.12.2015г. 

 

  За нуждите на всеки клиент се намира индивидуално решение, така че то да удовлетворява неговите изисквания. Всички услуги, които получават клиентите при наемане, са насочени към осигуряване на максимално удобство и на цени съобразени с пазарните условия.

  С цел удобство за клиентите, наели хладилни камери под наем, от края на 2017г. фирмата изгради и разполага с шоков замръзвателен тунел за шоково замръзяване на продукти от всякакъв вид. 

В рамките на складовата база има административна част с офис помещения за отдаване под наем. Всяко едно офис помещение е климатизирано, топло,  шумо излолирано и със изцяло подменена външна дограма.


  Фирмата разполага с три универсални хладилни камери и шоков замръзвателен тунел,които позволяват замръзяването и съхранението на всякакъв вид продукти, както дълбоко замразени, така и охладени.

Температурният режим на работа на всяка от трите хладилна камера е от -20°C до +5°C, а на шоковия замръзвателен тунел -37 0C. Площта и обемът на помещенията са както следва:
Хладилна Камера 1 - 170 кв.м. с височина 6.1 м. или 1037 куб. м.
Хладилна Камера 2 - 177 кв.м. с височина 6.1 м. или 1080 куб. м.
Хладилна Камера 3 - 127 кв.м. с височина 6.1 м. или 775 куб. м.

 -Шоков замръзвателен тунел - 18 кв.м. с височина 2.7 м. или 48.6 куб. м. с капацитет за шоково замръзяване на 450кг/ч продукт от +20 0С до -30 0С

  По желание на клиентите в хладилните камери могат да се монтират стелажни системи, като в проекта са предвидени три височинни палето зони с общ брой палето места за трите помещения 522 броя.

  Пред входовете на хладилните камери е изградено климатизирано предверие с площ от 84 кв. м., което е предвидено да поддържа температура от +6°C до +12°C.

  Хладилните камери са снабдени с напълно автоматизирани хладилни врати от висок клас, произведени и предназначени за минусови помещения. Снабдени са с електронагреватели против замръзване, вградени в гумените оплатнения и в прага, датчици и сензори за натоварване против затваряне и затискане при наличие на хора, техника или стока на прага на вратата. Отварянето им може да става ръчно - чрез дръжка или бутон, свързан с електромор и безконтакто - чрез дистанционно управление. Светлият отвор на вратите е с размери - височина 3 м. и широчина 1.8 м., което позволява влизането на мотокар, електрокар, ричтрак или друга подемна техника.

Шоковият замръзвателен тунел е снабден с автономент хладилен агрегат, монтирани на една обща рама.Разполага с субствен дизел генератор, което от своя страна го прави мобилен и може да се транспортира и поставя на всякакви места

  Климатизираното предверие е снабдено с топлоизолирана промишлена секционна врата с електромотор и дистанционно управление. Светлият отвор на секционната врата е с височина 2.75 м. и широчина 2.7 м.