ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

- Цялостно изграждане на хладилни камери;
- Монтаж на самостоятелни хладилни инсталации свързани с технологичните нужди на различни видове производства;
- Монтаж на централизирани хладилни инсталации с различен брой консуматори(камери или изпарители) за съхранението на стоки и продукти в хранително-вкусовата и други промишлености;
- Ремонт и реконструкция на съществуващи хладилни инсталации;
- Абонаментен сервиз на хладилни инсталации;
- Монтаж на мониторингови системи за следене на температурните режими и статуса на хладилни камери и инсталации свързани с въвеждането на системи за стандартизация;

 
 
КЛИМАТИЗАЦИЯ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Вентилацията е една от най-важните системи, за осигуряване на нормални условия за живот на човека. Правилното проектиране и изграждане на вентилация у дома ще създаде комфортни условия за живот. Своевременния обмен на въздух в затворени помещения ще осигури добро съотношение на кислород и въглероден двуокис, и ще ни избави от влага и мухъл. Ако вентилацията работи заедно с други климатични системи, в сградите се поддържа стабилен микроклимат.

 
 
СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

"Айсберг - Интернешънъл" ЕООД извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на монтираните машини и изградени обекти. Предлагаме сервиз и на машини и съоражения асемблирани от други фирми.

Дългогодишен наш клиент в сервизната дейност е "Кока Кола" - България.

Договорните отношения покриват гаранционно и извънгаранционно поддържане на търговските хладилни витрини на компанията. В момента специалистите ни професионално се грижат за над 15 000 хладилни витрини на територията на гр. София и областта.

 
 
„Подобрява условията на труд на „Айсберг-интернешънъл“ ЕООД.В изпълнение на проект BG051PO001-2.3.03-0805-С0001 се сертифицира СУЗБР според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001-2007”